Upravit stránku

Servis a revize

Posudky technologií

Posuzování technického stavu technických zařízení budov:

  • Zpracujeme odborný posudek stavu technologií vytápění, chlazení, vzduchotechniky, klimatizace, zdravotně technických instalací,
  • zjistíme technické a provozní problémy, havarijní stavy a příčiny poruch,
  • navrhneme nápravná technická opatření dle místních podmínek a možností zadavatele,
  • zpracujeme finanční rozvahu návratnosti technických úprav TZB,
  • zhotovíme ekonomickou rozvahu návratnosti investic do alternativních řešení a zdrojů.

Výstupy z uvedených analýz slouží majiteli objektu pro plán budoucích investic i pro zhodnocení nemovitosti.

Komplexní dodávky TZB technologií

Odborné analýzy stavu TZB, servis a revize jsou komplexně doplněny dodávkou a montáží vzduchotechniky, chlazení, vytápění, vodovodu, kanalizace, vnitřních rozvodů plynu. Realizace TZB provádíme v jakémkoliv rozsahu, od split systému pro jednu serverovnu až po ucelené systémy strojoven, kotelen, datacenter, ZOTK, zdrojů chladu.

Servis a revize

Zajistíme servis stávajících technologií vzduchotechniky, vytápění, chlazení, klimatizace, systémů Měření a regulace včetně pravidelných servisů dle servisních smluv. Servis provádíme především na provozovaných objektech, dlouhodobý smluvní servis a servis zakázkový, non-stop servis pouze zasmluvněný dle individuálních smluv s konkrétními zákazníky.