Upravit stránku

O firmě

Představení firmy

Firma TZB PRO s.r.o. vznikla vstupem nového společníka do firmy Vzduchotechnika Brož s.r.o. v roce 2010. TZB PRO s.r.o. od tohoto data realizuje a dodává veškeré systémy TZB, tedy vzduchotechniku, vytápění, klimatizaci, chlazení, ZTI, MaR. V roce 2014 jsme soustředili klimatizaci, tepelná čerpadla, realizaci komplexních technologií rodinných domů a pasivních staveb pod nově založenou firmu TZBPRO-Klimatizace s.r.o. Velká vzduchotechnika, kotelny, vytápění, chlazení, zdravotně technické instalace jsou nadále doménou TZB PRO s.r.o. Zájem klientů o komplexní přístup k uvedených službám si v roce 2015 vyžádal založení oddělení Facility managementu, servisu a správy objektů. Služby v oboru Facility managementu poskytujeme stávajícím i novým klientům obou firem TZB PRO s.r.o. a TZBPRO-Klimatizace s.r.o. Nově jsme začali od roku 2015 dodávat, realizovat a navrhovat interiéry rodinných domů, provozoven a malých objektů. Realizace interiérů včetně dodávky podlahových krytin a nábytku je častým doprovodným zájmem klientů. Formou subdodavatele zajistíme kamerové systémy, alarmy napojené na CPO.

Řízení zakázek

Zakázky jsou řízeny hlavním projectmanagerem akce, který zodpovídá za celkový postup realizace, zpracování projektové prováděcí dokumentace, vícepráce, méněpráce, úpravy, logistiku, dokumentaci skutečného provedení stavby. Hlavní stavbyvedoucí pak zastřešuje vlastní realizaci díla, má právo nahlížet a provádět zápisy ve stavebním deníku a řídit stavbu. Jemu podléhají šéfmontér a montéři okruhů jednotlivých profesí. Projectmanager firmy je autorizovanou osobou pro TZB dle zák.č.360/1992Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb., zákona č. 275/1994 Sb., a zákona č. 224/2003 Sb. v aktuálním znění.

Politika jakosti

Nabízené dodávky a práce mají primárně profesionální úroveň s použitím kvalitních výrobků zavedených dodavatelů s dostupným a bezproblémovým servisem, fungujícím reklamačním řízením a prověřenou kvalitou. Orientace na kvalitu výrobků a prací se vrací investorovi i nám jako zhotoviteli ve spolehlivosti, nižších nákladech na servis a minimalizaci provozních nákladů. Ke každé realizaci nabízíme servisní smlouvu.

Ochranná známka

Název TZB FACILITY je řádně registrovaná ochranná známka.